A A A

Skład Zarządu

Skład zarządu chóru "Jutrzenka":

 

prezes: Tadeusz Piecuch

z-ca prezesa: Andrzej Mega

skarbnik: Zofia Kołodziej

członek: Stefania Jerczyńska

członek: (dyrygent) Cecylia Płaza