A A A

Podziękowanie

 

Podziękowanie za pomoc w realizacji „Majówki w Rynku”


W imieniu Kępińskiego Ośrodka Kultury serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy uświetnili artystyczne świętowanie Majówki w Rynku”. Kierujemy uznanie w stronę wokalistów Studia Piosenki KOK oraz ich opiekuna artystycznego pani Renaty Nowickiej.

Za zaprezentowanie programu muzyczno - tanecznego dziękujemy dzieciom ze Studia Artystycznego Bell-Art pod kierunkiem pań: Małgorzaty Wrzesień - Wróbel i Liliy Ivanovej, za akompaniament - pani Magdalenie Szwaj. Za zaangażowanie wyrażamy również wdzięczność rodzicom młodych artystów.

Jesteśmy pod wrażeniem wysokiego poziomu artystycznego zespołów Pajujo, Poparzeni Kawą Trzy oraz Magdy Dureckiej.

Podziękowania kierujemy także w stronę kierownictwa oraz pracowników Zakładu Usług Komunalnych CAROLING.

Szczególne podziękowanie za pomoc organizacyjną kierujemy w stronę pana Mirosława Grygiera- prezesa Wodociągów Kępińskich oraz pracowników spółki.

Dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie, Straży Miejskiej, firmie ochroniarskiej LEDAR za bezpieczny przebieg naszego wydarzenia.

Ważnej i niezbędnej pomocy medycznej udzielili nam: firma „Rescue Service” pana Rafała Pawlickiego oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie - dziękujemy.

Podziękowania składamy również panu Krzysztofowi Cieplińskiemu, który profesjonalnie czuwał nad instalacją elektryczną.

Ważnej pomocy technicznej udzieliła nam firma WNT Wynajem Namiotów pana Marcina Hodyjasa.

Składam podziękowanie dziennikarzom lokalnych gazet oraz Radia SUD za rozpropagowanie naszego artystycznego wydarzenia, a także Danielowi Tarchale za prowadzenie festynu.

Dziękuję pracownikom Kępińskiego Ośrodka Kultury za merytoryczne i organizacyjne zaangażowanie przy realizacji „Majówki w Rynku”.

Dziękujemy również wszystkim innym osobom i podmiotom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji i przeprowadzenia naszego majowego przedsięwzięcia.

Za współpracę dziękujemy pracownikom Urzędu Miejskiego w Kępnie oraz mieszkańcom za udział we wspólnym biesiadowaniu.


Anna Niesobska

D Y R E K T O R

Kępińskiego Ośrodka Kultury

 

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com