A A A

Podsumowanie projektu Spotkania z teatrem i muzyką "Doświadczyć, usłyszeć, dotknąć"

W Kępińskim Ośrodku Kultury podsumowano projekt Spotkania z teatrem i muzyką "Doświadczyć, usłyszeć, dotknąć", w ramach programu Kultura Dostępna, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt realizowany był przez Kępiński Ośrodek Kultury od września do grudnia 2015r.

Dyrektor KOK Anna Niesobska powitała partnerów projektu: przedstawicieli Klubu Seniora "Pod Żurawiem"-panią kierownik Jadwigą Wróblewską oraz Panią Henrykę Lubrykę –Prezesa Kępińskiego Koła Polskiego Związku  Niewidomych" oraz Panie, które prowadziły podczas projektu zajęcia: Irenę Roszyk oraz Magdalenę Biegańską.
Serdecznie witała  również uczestników projektu, przedstawicieli Chóru „Jutrzenka”, zespołu HARMONIA oraz wszystkich zaproszonych gości.
Pomysłodawcą i autorem projektu jest Urząd Miasta i Gminy w  Kępnie- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich.  Projekt był realizowany  od września do grudnia 2015 roku.
W ramach zadania powstała nowa oferta kulturalna dla seniorów i osób z dysfunkcją wzroku z regionu Kępna i okolic.
W Kępińskim Ośrodku Kultury przeprowadzone zostały cykliczne zajęcia teatralne, muzyczne i wokalne, łączące teorię z praktyką, w oraz zorganizowano sześć wyjazdów do teatrów i Filharmonii w Kaliszu, do teatrów w  Opolu, Wrocławiu, Łodzi na spektakle i lekcje teatralne oraz koncerty.
W zadaniu uczestniczyły osoby, które mają ograniczony dostęp do kultury ze względu na oddalenie geograficzne od narodowych instytucji kulturalnych i artystycznych, wiek i niepełnosprawność.
W rezultacie zwiększyła się świadomość kulturalna oraz integracja społeczna uczestników.
Zadanie przeprowadzone zostało w partnerstwie KOK z Klubem Seniora "Pod Żurawiem" i Kępińskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych z udziałem wykwalifikowanego personelu, artystów, instruktorów i wolontariuszy.
Podczas spotkania wystąpił Chór Jutrzenka, który wykonał kolędy i pastorałki: „”Jakaś światłość’„Dziecino słodka”, Tryumfy Króla Niebieskiego”.
Następnie zaprezentowali  się uczestnicy warsztatów teatralnych pod opieką artystyczną pani Magdaleny Biegańskiej aktorki Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.
Prowadzącą warsztaty pani Magdalena opowiedziała zgromadzonym o zajęciach, które prowadziła.
Następnie uczestnicy warsztatów zaprezentowali fragmenty Teatrzyku „Zielona Gęś”.
Również Chór HARMONIA, pod kierownictwem p. Ireny Roszyk PRZYGOTOWAŁ dla publiczności niespodziankę artystyczną. Wykonali trzy pastorałki: „Nowy Rok”, „Bracia patrzcie jeno”, „Dziecino Słodka” oraz „Tryumfy Króla Niebieskiego”.
Pani Irena Roszyk również prowadziła zajęcia muzyczne w ramach i była zaangażowana w jego realizację.
Podziękowania również otrzymali: Pani Magdalena Biegańska- prowadząca warsztaty teatralne, Pani Irena Roszyk- prowadząca warsztaty muzyczne. Pani Anna Dominas za koordynację projektu.
Dyr. KOK podziękowała również partnerom:
Pani Jadwidze Wróblewskiej- kierownikowi Klubu Seniora ”Pod Żurawiem.” Pani Henryce Lubryka –Prezesowi  Zarządu Związku Niewidomych -Koło w Kępnie.
Na zakończenie uroczystości dyr. KOK- Anna Niesobska podziękowała  wszystkim za wielkie i nieocenione zaangażowanie w realizację projektu oraz wyraziła wdzięczność za dobrą współpracę i życzliwość.

 
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com