A A A

Oficjalne otwarcie budynku KOK przy ulicy Broniewskiego 5.

Uroczyste otwarcie Kępińskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 5 7.02.14r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 5 Uroczystość związana była z zakończeniem realizacji zadania pn.: „ Poprawa warunków działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury poprzez remont budynku byłego Klubu Nauczyciela” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Priorytetu 3 Infrastruktura domów kultury. Całkowity koszt zadania to kota 363 139,15 zł. z czego dofinansowanie ze środków MKIDN wynosiło 300 000zł. Przecięcia wstęgi – symbolicznego aktu otwarcia dokonali: Burmistrz Gminy Kępno Aniela Kempa, Senator RP Andrzelika Możdżanowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury Justyna Hołub – Rojkiewicz oraz główny Wykonawca inwestycji Zdzisław Rachuciński właściciel Firmy Kembud. Wśród zaproszonych gości obecni byli również Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafał Żelanowski oraz Andrzej Mroziński, Starosta Powiatu Kępińskiego Włodzimierz Mazurkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Przybylski, Za-ca Burmistrza Gminy Kępno Andrzej Tyra, Krzysztof Janikowski sprawujący nadzór budowlany nad inwestycją, Radni Rady Miejskiej przedstawiciele organizacji społecznych, dyrektorzy przedszkoli, szkół i jednostek organizacyjnych Gminy. Proboszcz Parafii kępińskiej ksiądz kanonik Jerzy Palpuchowski dokonał poświęcenia budynku w niezwykłej asyście Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafała Żelanowskiego. Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury przedstawiając sprawozdanie z realizacji inwestycji podkreśliła, iż w wyremontowanym budynku obok prowadzonych zajęć kółek i sekcji zainteresowań odbywały się będą inne działania kulturalne: spotkania seniorów ,pasjonatów , zespołów śpiewaczych. Budynek ma być również miejsce koncertów, spektakli teatralnych, wystaw , spotkań, szkoleń i uroczystości okolicznościowych. W planach przewidziane jest również doposażenie sal w sprzęt wystawienniczy oraz utworzenie tzw. „ Kina za Rogiem". Dyrektor podziękowała również Włodarzom miasta i Staroście powiatu za okazaną pomoc oraz pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie merytoryczne. Zgodnie z informacją dyrektora NCK rozliczenie projektu zostało zaakceptowane bez zarzutów, zadanie zostało wykonane w całości i w terminie. Głównym wykonawcą inwestycji była firma Kembud z Kępna – Zdzisław Rachuciński i Paweł Rachuciński. Meble biurowe wykonała firma „Usługi Stolarsko- Tapicerskie Jacek Ślak” z Kępna. Sprzęt audio i nagłośnieniowy dostarczyła i zamontowała firma „Besco” z Opola. Uroczystość uświetnił koncert Queento Bandu działającego przy KOK pod kierownictwem muzycznym Sławomira Kłodnickiego. Poczęstunek dla gości przygotowany został przez szefa Kuchni Michała Wejnerta właściciela restauracji Bistro Kwadrans z Wieruszowa.

  
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com