A A A

KONKURS WIELKANOCNY 2016

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - KLIKNIJ
RELACJA Z OTWARCIA WYSTAWY I WRĘCZENIA NAGRÓD - KLIKNIJ

 

 

KONKURS

NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA

Kępiński Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę świąteczną. Naszym celem jest podtrzymywanie tradycji własnoręcznego wykonywania wielkanocnych ozdób, stroików, pisanek i innych świątecznych dekoracji, bo chociaż na półkach sklepów pobłyskują tysiące fabrycznie identycznych bibelotów, ale jednak najwięcej uroku mają rzeczy wykonane samodzielnie - niepowtarzalne, pomysłowe, własne.

Mamy nadzieję, że nasz konkurs spotka się z wielkim zainteresowaniem z Państwa strony i Jury konkursowe bedzie miało "trudny orzech do zgryzienia".

 

REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”
organizowanego przez Kępiński Ośrodek Kultury
Marzec 2016r


§1. Organizator
Organizatorem konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA” jest Kępiński Ośrodek Kultury, 63-600 Kępno, ul. Sikorskiego 3 – zwany dalej Organizatorem.

§2. Tematyka konkursu
Tematem przewodnim przestrzenna ozdoba wielkanocna: stroik, pisanka, kraszanka, palmy itp. Technika prac dowolna. Mile widziane tzw. duże formy.

§3. Cele konkursu
1. Kultywowanie tradycji wielkanocnych ozdób.
2. Pobudzenie aktywności twórczej w zakresie wykonania ozdób z wykorzystaniem akcentów regionalnych.
3. Rozwijanie wrażliwości i zdolności twórczych.
4. Popularyzacja amatorskiej i lokalnej twórczości.

§4. Termin roztrzygnięcia Konkursu i Wystawy
1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 17 marca 2016r.
2. Wyniki zostaną ogłoszone 17 marca 2016r., w godzinach popołudniowych na stronie internetowej Organizatora (www.kok-kepno.org). Dodatkowo laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora.
3. Wręczenie nagród laureatom Konkursu oraz uroczyste otwarcie Wystawy odbędzie się 20 marca 2016r. o godz. 17.00 w Kępińskim Ośrodku Kultury przy ul. Broniewskiego 5 w Kępnie.

§5. Kategorie
Prace przedstawione do Konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA” oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria A – uczestnicy w przedziale wiekowym 6-13 lat;
Kategoria B – uczestnicy w przedziale wiekowym 14-18 lat;
Kategoria C – uczestnicy w wieku powyżej 18 lat.

§6. Warunki uczestnictwa
1. Do udziału w Konkursie „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA” przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne, wykonane przez uczestnika samodzielnie dowolną techniką i z dowolnych materiałów.
2. Jeden uczestnik może złożyć 1 (jedną) ozdobę wykonaną własnoręcznie.
3. Ozdoby Konkursowe należy dostarczyć do 16 marca 2016r. wraz z kartą zgłoszenia do siedziby Organizatora tj. Kępińskiego Ośrodka Kultury, 63-600 Kępno przy ul. Broniewskiego 5.
4. Zgłaszane prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą imię, nazwisko i wiek autora. Metryczka musi być umocowana do ozdoby, wypełniona czytelnie, aby nie powodować powstania jakichkolwiek wątpliwości.
5. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu (w tym rozpowszechniania informacji w mediach). Zgłoszenie uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat, musi być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.
6. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora oraz twórcy, których praca zawodowa obejmuje przedmiot Konkursu

§7. Zgłoszenia uczestników
1. Ostateczna data dostarczenia prac konkursowych i zgłoszeń uczestnictwa upływa 16 marca 2016r.
2. Uczestnik dostarcza kartę zgłoszenia oraz ozdobę z metryczką do siedziby Organizatora: Kępiński Ośrodek Kultury, 63-600 Kępno przy ul. Broniewskiego 5.

§8. Dokumenty do pobrania
Dokumenty konkursowe oraz formularze wymagane do zgłoszenia ozdoby, tj.:
- Regulamin Konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA”
- Karta zgłoszenia
- Wzór metryczki
można pobrać w sekretariacie Organizatora w dni robocze od godz. 10.00 do 17.00 lub na stronie www.kok-kepno.org w zakładce Konkurs Wielkanocny.

§9. Kryteria oceny
1. Oceny zgłoszonych do Konkursu ozdób dokona specjalnie powołane przez Organizatora Jury.
2. Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
3. Jury w swej ocenie weźmie pod uwagę:
a) Oryginalność
b) Odwołanie do tradycji
c) Walory artystyczne
d) Stopień trudności wykonania w danej kategorii wiekowej.

§10. Nagrody
Uczestnicy Konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA” otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dla laureatów, w każdej kategorii przewidziane są nagrody.

§11. Uwagi dodatkowe
1. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji ozdób (wraz z wizerunkiem i danymi osobowymi autorów) w dowolnej formie i miejscu oraz w każdym czasie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac bądź ich utratę. Ponadto Organizator nie odpowiada za nieczytelnie wypełnione dokumenty (karta zgłoszenia, metryczka), czego konsekwencją może być błędne odczytanie danych autora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w w/w terminach.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
6. Organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.
7. uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


Organizator

Kępiński Ośrodek Kultury

 

 

Pliki do pobrania:

 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com