A A A

61 OKR ELIMINACJE 2016

KĘPIŃSKI OŚRODEK KULTURY
oraz
TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
ogłasza
61. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI


KONKURS JEST IMPREZA OTWARTĄ – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

1.    KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:

a. TURNIEJ RECYTATORSKI
- Recytator przygotowuje repertuar: 3 utwory z zakresu literatury pięknej w całości lub fragmentach, w tym 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- Uczestnik w trakcie przesłuchań prezentuje 2 utwory: prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

b. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

c.  TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki ( czas prezentacji do 30 min).

d. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- uczestnik przygotowuje repertuar : 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik w trakcie przesłuchań: wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
- wykonywane mogą być wyłącznie  wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę

U w a g a:
podane zasady  turnieju poezji śpiewanej obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu   finałowym nie jest wymagana recytacja.

2.   KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW:
-środowiskowych, miejskich, gminnych;
-powiatowych i/lub rejonowych – wg ustalenia wojewódzkiego organizatora konkursu;
-wojewódzkich
-spotkań finałowych.

3.   WARUNKI UCZESTNICTWA:
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach; każdy z uczestników- może wziąć udział w dowolnej ilości Turniejów
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w poniżej podanym terminie w siedzibie Organizatora. Karty zgłoszenia dostępne na stronie www.kok-kepno.org

4.   INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  Termin zgłoszenia:  do 01 kwietnia  2016 pocztą, osobiście w sekretariacie  KOK lub  mailowo na adres  sekretariat@kok-kepno.org

Termin konkursu : Eliminacje miejsko-gminno-powiatowe: 04 kwietnia 2016 godz. 11.00

Adres placówki:

Kępiński Ośrodek Kultury
63-600 Kępno
ul. Broniewskiego 5

 

Pliki do pobrania:

 

  
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com